Zijn hele leven zorgen Willem en Henriëtte voor hun autistische zoon Kees. Kees heeft zijn ouders hard nodig, omdat zij de voor hem bedreigende buitenwereld draaglijk maken. Het liefst trekt hij zich terug in de ideale wereld, die hij in zijn hoofd geschapen heeft.

Dat is een wereld, waarin niemand zijn neus ophaalt of ‘doei’ zegt en waar de winters koud zijn en de zomers koel. Waar hij iedere dag met zijn modeltrein mooie reizen maakt en met uiterste precisie grachtenpanden natekent.

Door het delicate evenwicht waarin hij en zijn ouders verkeren, lukt het Kees zijn dagelijks leven vorm te geven. Zijn grootste angst is dat zijn ouders hem een dag komen te ontvallen. Willem en Henriëtte zijn de 80 inmiddels ruim gepasseerd en alhoewel ze nog in goede gezondheid verkeren, komt er een dag dat zij de intensieve zorg voor Kees niet meer kunnen dragen.

Kees vliegt uit is een follow-up op Het beste voor Kees. Naar aanleiding van deze documentaire ontvingen zijn ouders financiële hulp, waarmee zij een woning voor Kees konden aanschaffen. In Kees vliegt uit volgen we het losmakingsproces tussen ouders en zoon. Vanwege de symbiotische band tussen moeder en Kees, is het de vraag of zij nog zonder elkaar kunnen. Inmiddels staat er een compleet ingerichte woning klaar, maar Kees wil vooralsnog bij zijn moeder blijven en gebruikt deze woning voorlopig als ‘kantoor’. Wat gebeurt er met Kees als zijn ouders niet meer voor hem kunnen zorgen? Zal hij nog in staat zijn een relatief zelfstandig leven op te bouwen?

IMPACTCAMPAGNES

Door middel van onze online storytelling, gericht op specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld ouders, leerkrachten, professionele hulpverleners, lotgenoten, e.a.) willen wij mensen informeren en direct betrekken bij het realiseren van onze impactdoelen. De impactcampagnes die wij daarvoor ontwikkelen zijn gericht op:

AUTISME
& WERK

Gericht op arbeidskansen voor autistische mensen en acceptatie van autistische mensen door werkgevers;

AUTISME
& ONDERWIJS

Gericht op begrip voor en acceptatie van autistische mensen door leerkrachten en medestudenten;

AUTISME
& HUISVESTING

Gericht op ontwikkeling en ondersteuning van huisvestingsperspectieven voor autistische mensen;

AUTISME
& ZELFSTANDIGHEID

Gericht op voorlichting voor en ondersteuning van ouders bij het loslatingsproces van hun autistische kinderen.

Sneak peek

Het beste voor Kees

In 2014 kwam een andere documentaire over Kees uit. Kijk hier voor meer informatie over Het beste voor Kees.